Hà Thanh Xuân – “Bài Tango Tím” – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHà Thanh Xuân trong đêm diễn “Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014” tại Giáo Đoàn Công Giáo Tampa, Florida đêm thứ bầy 01/25/2014.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply