Duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBuổi duyệt binh diễn ra trong game War Thunder, với sự tham gia của nhiều clan lớn như VMF, Comet, SaoDo và Comx2. Sự kiện được tổ chức bởi Đơn vị tác …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

36 Comments

 1. loi le January 4, 2019 Reply
 2. Long Pham Văn January 4, 2019 Reply
 3. Phú Nguyễn Minh January 4, 2019 Reply
 4. Khánh. Milo January 4, 2019 Reply
 5. Vũ Xuân Chiến January 4, 2019 Reply
 6. Kem Chocolate January 4, 2019 Reply
 7. Kakitani Bui January 4, 2019 Reply
 8. Suong Tran January 4, 2019 Reply
 9. Hoanghuy Hoang January 4, 2019 Reply
 10. cong chi January 4, 2019 Reply
 11. Yatogami Kotori January 4, 2019 Reply
 12. Trung Pham January 4, 2019 Reply
 13. Linh Lê January 4, 2019 Reply
 14. Anh Đại January 4, 2019 Reply
 15. Sơn Lê Đức January 4, 2019 Reply
 16. White Wolf January 4, 2019 Reply
 17. luong ngo January 4, 2019 Reply
 18. hợp tổng January 4, 2019 Reply
 19. khat vong January 4, 2019 Reply
 20. Nam Lê January 4, 2019 Reply
 21. Tam Pham January 4, 2019 Reply
 22. Tam Pham January 4, 2019 Reply
 23. Quân Sự Yêu January 4, 2019 Reply
 24. Quân Sự Yêu January 4, 2019 Reply
 25. Anh Đặng Phương January 4, 2019 Reply
 26. Trinh Van Binh January 4, 2019 Reply
 27. Tiểu Màn Thầu January 4, 2019 Reply
 28. Tuấn Danh Lâm January 4, 2019 Reply
 29. Kiên Trần Đặng January 4, 2019 Reply
 30. Nguyen Wendy January 4, 2019 Reply
 31. Nhan Dang January 4, 2019 Reply
 32. dung hoang January 4, 2019 Reply

Leave a Reply