ÁO TRẮNG NGÀY XƯA – THANH TUYỀN | TRƯỚC 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnÁO TRẮNG NGÀY XƯA | PRE 1975 Sáng tác: Song An Trình bày: Thanh Tuyền Trích từ Đĩa hát VIỆT NAM M3701-02 | Pre 1975 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Huong Bui January 4, 2019 Reply
  2. Duyen Ngo January 4, 2019 Reply
  3. Ca Tung January 4, 2019 Reply
  4. Ca Tung January 4, 2019 Reply
  5. Bao Giang January 4, 2019 Reply
  6. Duong Nguyen January 4, 2019 Reply
  7. Nguyên Trịnh January 4, 2019 Reply

Leave a Reply