Quang Lê hát live mừng xuân 2013 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê hát live tối 15/12/2012 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hát hay nhưng hơi mập hihi :p.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. tung anh January 3, 2019 Reply
  2. ro ku January 3, 2019 Reply
  3. ro ku January 3, 2019 Reply
  4. An Nguyen January 3, 2019 Reply
  5. Hai Quan January 3, 2019 Reply
  6. Hai Quan January 3, 2019 Reply

Leave a Reply