Nhạc lính Đan Nguyên – Trường Vũ !!! Ai hát nghe PHÊ hơn ??? – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhững bài nhạc lính đi vào lòng người của Đan Nguyên – Trường Vũ Nhưng ai mới là người mang làm cho người nghe chạnh lòng 🙂 Giao lưu vui vẻ nhé Chúc.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. Son Hong January 2, 2019 Reply
 2. Bach Yen Nguyen January 2, 2019 Reply
 3. phan thanh giang January 2, 2019 Reply
 4. thanh tùng January 2, 2019 Reply
 5. Tam Nguyenvan January 2, 2019 Reply
 6. Tam Nguyenvan January 2, 2019 Reply
 7. Nu Moc January 2, 2019 Reply
 8. Rosa Kurkinen January 2, 2019 Reply
 9. thanh dien January 2, 2019 Reply
 10. André Rey January 2, 2019 Reply
 11. Ngochau Hau January 2, 2019 Reply
 12. PHONG HOAI January 2, 2019 Reply
 13. Vu Nguyen January 2, 2019 Reply
 14. DuyHong Nguyen January 2, 2019 Reply
 15. Son Tran January 2, 2019 Reply
 16. Việt Nguyễn January 2, 2019 Reply
 17. Chau Nguyen January 2, 2019 Reply
 18. Lanh Vo January 2, 2019 Reply
 19. chiến hoàng January 2, 2019 Reply
 20. tai nguyen January 2, 2019 Reply
 21. Thảo Lê January 2, 2019 Reply

Leave a Reply