ĐƯỜNG VỀ HAI THÔN – TUẤN VŨ PHƯỢNG HOÀNG – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐƯỜNG VỀ HAI THÔN – TUẤN VŨ PHƯỢNG HOÀNG. Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1959 tại huyện Đức Linh – Bình Thuận.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. nguyen thiet January 2, 2019 Reply
  2. Kiet Nguyen January 2, 2019 Reply
  3. dự Dự còi January 2, 2019 Reply
  4. Thanh Duyen Doan January 2, 2019 Reply

Leave a Reply