Quang Lê, Y Phụng hát show tại chùa Điều Ngự – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiao thừa Ất Mùi 2015, chùa Điều Ngự. Giao thừa Ất Mùi 2015, chùa Điều Ngự. Giao thừa Ất Mùi 2015, chùa Điều Ngự.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply