Lần đầu tiên ca sĩ Quang Lê và Lâm Minh Thảo cùng nhau đi làm từ thiện – Nhạc Vàng Tuyển ChọnShow đi làm từ thiện của ca sĩ Quang Lê tại Bình Thuận 15/11/2018 #QuangLê#Lâmminhthảo#từthiện.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply