Gửi người ngàn dặm – Thanh Tuyền (from Paris by night 122 – Duyên phận). – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình gì thật nhiều sóng Như con tàu vừa tìm vượt biển Một cuộc tình vừa chết trong ưu phiền Từ ngàn trùng hải lý Anh mơ về một ngày nào đó…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply