Bài 04: Bao Giờ Em Quên – Tiếng Hát Duy Khánh 1 – Mặt A – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLời bài hát: Bao Giờ Em Quên (Duy Khánh) Hỏi em rằng, em ở ngoài ấy ra sao? Má xưa còn thắm? Ơ ớ còn thắm hoa đào? Mắt xưa còn xanh màu biếc? Nụ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply