Quách Tuấn Du phỏng vấn Quang Lê , Phương Mỹ Chi, Trác Thúy Miêu | Họp báo HTQH5 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHọp báo Hát Trên Quê Hương 5 do Quang Lê Entertainment tổ chức vào 6/1/2018 tại nhà hát Hòa Bình . Vé có bán tại nhà hát Hòa Bình hoặc theo poster .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Willy TBui December 29, 2018 Reply
  2. Hoang phamMnh hoang December 29, 2018 Reply
  3. Thi Hong December 29, 2018 Reply

Leave a Reply