PBN 127 | Song Ca Bolero Hay Nhất – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSong Ca Bolero Hay Nhất Từ PBN 127 1. Đêm Tâm Sự (Trúc Phương) Đan Nguyên & Băng Tâm 0:06 2. Đừng Phụ Lòng Nhau (Đài Phương Trang) Phi Nhung …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. Thuy Nga December 29, 2018 Reply
 2. Đăng Khôi Vũ Trần December 29, 2018 Reply
 3. Tai Pham December 29, 2018 Reply
 4. Khanh Pham December 29, 2018 Reply
 5. hong le December 29, 2018 Reply
 6. Kiều phương December 29, 2018 Reply
 7. nguyễn tiến châu December 29, 2018 Reply
 8. Hoan Hoang December 29, 2018 Reply
 9. Hoan Hoang December 29, 2018 Reply
 10. Van Hau December 29, 2018 Reply
 11. doan bui duy December 29, 2018 Reply
 12. Sam Le December 29, 2018 Reply
 13. Quoc Hao Duong December 29, 2018 Reply
 14. Ngoan Kim December 29, 2018 Reply
 15. Phoenix Nguyen December 29, 2018 Reply
 16. Rosemary Nguyen December 29, 2018 Reply
 17. Rosemary Nguyen December 29, 2018 Reply
 18. Lien Nguyen December 29, 2018 Reply
 19. Klein Calvin December 29, 2018 Reply
 20. giang pham December 29, 2018 Reply
 21. Tham Vo Thuyet December 29, 2018 Reply
 22. Lan Anh Nguyễn Ngọc December 29, 2018 Reply
 23. khoa_always_right December 29, 2018 Reply

Leave a Reply