Chế Linh – Sơn Tuyền tại Cần Thơ 3 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVideo clip được ghi lại trong chương trình live show Chế Linh tại Cần Thơ ngày 27 tháng 12 năm 2014.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply