LHS Thứ Sáu 28.12.2018: NHỮNG EM BÉ CHẾT VÌ ĐẠO – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLHS Thứ Sáu 28.12.2018: Kính các Thánh Anh Hài – NHỮNG EM BÉ CHẾT VÌ ĐẠO – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT — Youtube: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Hue Doan December 27, 2018 Reply
  2. Hieu Nguyen December 27, 2018 Reply

Leave a Reply