Chiều Tây Đô – Hoàng Thục Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLời bài hát : Chiều Tây Đô – Hoàng Thục Linh Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về Thăm quê xưa với vườn cau thề Bàn tay anh đan dìu em bước…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Hoa Nguyen December 26, 2018 Reply
  2. Anna Kim December 26, 2018 Reply
  3. anh le minh December 26, 2018 Reply
  4. Ngọc Bé December 26, 2018 Reply

Leave a Reply