Thanh Tuyền Dấu chân kỷ niệm VOL1 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThanh Tuyền Dấu chân kỷ niệm VOL1 Từ trong tận cùng nỗi xa vắng mù tăm, từ trong nghìn trùng nhớ nhung vời vợi. Ta thoáng nghe mỗi âm thanh là 1 giọt…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. thai quoc pham December 25, 2018 Reply
  2. Hoang Chung December 25, 2018 Reply
  3. RoL. KALISTO December 25, 2018 Reply

Leave a Reply