Sầu Tím Thiệp Hồng – Phi Nhung ft Mạnh Quỳnh [Live] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa khúc Sầu Tím Thiệp Hồng được ca sỹ Phi Nhung và Mạnh Quỳnh thể hiện live Kênh YouTube chính thức của Phi Nhung: www.youtube.com/PhiNhungPOPS …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. Kim Ngan Tran December 25, 2018 Reply
 2. C.Trình Công Nguyễn December 25, 2018 Reply
 3. Quang Minh December 25, 2018 Reply
 4. Khai Lam December 25, 2018 Reply
 5. Võ Thi Huynh Nhu December 25, 2018 Reply
 6. Phuong Thao Bui December 25, 2018 Reply
 7. HoangYenVy Nguyen December 25, 2018 Reply
 8. Huong Hoang December 25, 2018 Reply
 9. luong ha December 25, 2018 Reply
 10. michael anh2004 December 25, 2018 Reply
 11. NP Phuong December 25, 2018 Reply
 12. Hậu Trịnh December 25, 2018 Reply
 13. Huy Le December 25, 2018 Reply
 14. Phuong Dang December 25, 2018 Reply
 15. trieu vy December 25, 2018 Reply
 16. Tuấn Trần December 25, 2018 Reply
 17. Hien Lam December 25, 2018 Reply
 18. Nu Truongthimy December 25, 2018 Reply
 19. Nu Truongthimy December 25, 2018 Reply
 20. Câu Nguyễn December 25, 2018 Reply
 21. hải Đỗ Hoàng December 25, 2018 Reply
 22. Tanphat Nguyen December 25, 2018 Reply
 23. Vang Do December 25, 2018 Reply
 24. Hà Lan December 25, 2018 Reply
 25. Thang Le December 25, 2018 Reply
 26. Kim Toàn December 25, 2018 Reply
 27. dan wong December 25, 2018 Reply
 28. Kkz UXjs December 25, 2018 Reply
 29. Teo Tony December 25, 2018 Reply
 30. Tai Thi December 25, 2018 Reply
 31. Thi Huynh December 25, 2018 Reply
 32. thanhtung ngo December 25, 2018 Reply
 33. Bac Phan December 25, 2018 Reply
 34. Khuyennong TN December 25, 2018 Reply
 35. Thi Huynh December 25, 2018 Reply
 36. Thị Ngọc Nguyễn December 25, 2018 Reply
 37. Thanh Nguyen December 25, 2018 Reply
 38. Dang Nguyen December 25, 2018 Reply
 39. Phan Thanh Tâm December 25, 2018 Reply
 40. Phuong Ngo December 25, 2018 Reply
 41. Thị Ngọc Nguyễn December 25, 2018 Reply
 42. Van Lua Duong December 25, 2018 Reply

Leave a Reply