Quang Lê Hát Ủng Hộ đồng bào bị lũ lụt Tại Lai Châu – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê Hát Từ Thiện Tại Lai Châu vào tối 21/12/2018 được hàng ngìn khán giả Lai Châu chào đón. Quang Lê bay từ Mỹ qua hát ủng hộ đồng bào bị lũ lụt…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. MAMA TV December 25, 2018 Reply

Leave a Reply