Mưa bay trong đời – Duy Khánh (Pre 75) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMưa bay trong đời (Pre 75) Sáng Tác: Duy Khánh Trình bày: Duy Khánh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply