Nhạt Nắng – Ca sĩ: Hoàng Thục Linh – Tác giả: Y Vân & Xuân Lôi – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạt Nắng – Ca sĩ: Hoàng Thục Linh – Tác giả: Y Vân & Xuân Lôi Tôi thương miền quê Nhớ hoàng hôn trên đất xưa Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè Tôi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Chieu Nguyen December 24, 2018 Reply
  2. Huệ Vương December 24, 2018 Reply

Leave a Reply