Anh Đi Chiến Dịch Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác giả : Phạm Đình Chương Anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo cứu người lầm than. Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy. Thấy nỗi xót…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply