Dang Dở – Quang lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMV Dang dở của Quang Lê mình nghe lâu lắm rồi vẫn thấy hay. MV gốc đó, không chỉnh sửa tí nào đâu! Mình phải lên nhà ông chú tít tận Nghĩa Lộ, Yên…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Tân Nguyễn Văn December 23, 2018 Reply
 2. Bk Dragon December 23, 2018 Reply
 3. Thuy Nguyen December 23, 2018 Reply
 4. nguyen manh December 23, 2018 Reply
 5. Ca Mơ Phan Thị December 23, 2018 Reply
 6. nguyen sanh van December 23, 2018 Reply
 7. Đức Xuyên Lê December 23, 2018 Reply
 8. nguyen sanh van December 23, 2018 Reply
 9. Đức Xuyên Lê December 23, 2018 Reply
 10. ba vuong December 23, 2018 Reply
 11. Minh Quang December 23, 2018 Reply
 12. thanhdong .thanhdong December 23, 2018 Reply
 13. Arsha VINH December 23, 2018 Reply

Leave a Reply