Quang Lê hát tại Lai Châu | Sầu Tím Thiệp Hồng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát Sầu Tím Thiệp Hồng do ca sĩ quang lê hát trong buổi biểu diễn tại Lai Châu 21/12/2018 Cảm ơn chú Quang Lê rất nhiều chú hát hay quá.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply