LK Tàu đêm năm cũ – Đò chiều – Trình bày: Tuấn Vũ & Sơn Tuyền – Sáng tác: Trúc Phương – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBolero Tình Ca Vàng ♫ Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCJAvgWOhd4uvHVKYqf-zOhw ♫ Facebook: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Nhuan Van December 22, 2018 Reply
  2. Trần Ngọc Bân December 22, 2018 Reply
  3. Nguyễn Liên December 22, 2018 Reply
  4. Huu Hao Tran December 22, 2018 Reply
  5. Lily Nguyen December 22, 2018 Reply
  6. kỳ anh phan December 22, 2018 Reply
  7. Thị Thắm Mai December 22, 2018 Reply

Leave a Reply