Ca sĩ Thanh Tuyền: “Chiều mưa biên giới”, “Phố vắng em rồi”, “Phút cuối” – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa sĩ Thanh Tuyền với 4 ca khúc: “Chiều mưa biên giới”, “Phố vắng em rồi”, “Phút cuối”, và “Anh đi chiến dịch”.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. Kim Nguyễn December 22, 2018 Reply
 2. lan nguyen ngoc December 22, 2018 Reply
 3. Su Pham December 22, 2018 Reply
 4. Van Lil Nguyen December 22, 2018 Reply
 5. van chau December 22, 2018 Reply
 6. 吳映雪 December 22, 2018 Reply
 7. Sol Hia December 22, 2018 Reply
 8. Dinh Tuyen Nguyen December 22, 2018 Reply
 9. viễn phong December 22, 2018 Reply
 10. Ngyuen Le December 22, 2018 Reply
 11. nguyen thanh December 22, 2018 Reply
 12. Tung Phan December 22, 2018 Reply
 13. duc anh le December 22, 2018 Reply
 14. prajñā prajñā December 22, 2018 Reply
 15. trung hoang Chung December 22, 2018 Reply
 16. Dong Le December 22, 2018 Reply
 17. Duy Nguyen December 22, 2018 Reply
 18. Trang baby December 22, 2018 Reply
 19. Trang baby December 22, 2018 Reply
 20. Anhquangminh Kim December 22, 2018 Reply
 21. Thư Phạm December 22, 2018 Reply
 22. Xuan Thuy Nguyen December 22, 2018 Reply
 23. Ricky Hoang December 22, 2018 Reply
 24. Duy Vũ December 22, 2018 Reply
 25. Lu Hoang December 22, 2018 Reply
 26. zinzintnut December 22, 2018 Reply
 27. Yan Mum December 22, 2018 Reply
 28. Võ Thị Thúy Cầm December 22, 2018 Reply
 29. thaptu wanderer December 22, 2018 Reply
 30. Sang Minh December 22, 2018 Reply
 31. francisky December 22, 2018 Reply
 32. Hoa Nguyen December 22, 2018 Reply
 33. yoi toi December 22, 2018 Reply
 34. Sự Thật December 22, 2018 Reply
 35. quyen luyen December 22, 2018 Reply
 36. diem vo December 22, 2018 Reply
 37. My My December 22, 2018 Reply
 38. Lộc Nguyễn Thế December 22, 2018 Reply
 39. Dang Nguyen December 22, 2018 Reply
 40. Funny 3Q Game December 22, 2018 Reply
 41. prajñā prajñā December 22, 2018 Reply
 42. thang pham December 22, 2018 Reply

Leave a Reply