Chế Linh – Căn Nhà Dĩ Vãng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế Linh (tứ trụ nhạc vàng) – Những tình khúc vượt thời gian: http://goo.gl/X3rno5 Chế Linh Thu Âm Trước 1975 playlist: http://goo.gl/GRQnAJ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Nguy Giang December 21, 2018 Reply
  2. Minh Hồng December 21, 2018 Reply
  3. Thi Nguyen December 21, 2018 Reply
  4. Xuân Lộc Lê December 21, 2018 Reply

Leave a Reply