Cám Ơn Anh TPB VNCH – Thế Sơn live in Toronto 15-10-2016 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNam Lộc giới thiệu và Thế Sơn trình bày nhạc phẩm Cám Ơn Anh TPB VNCH của Vũ Hàn Giang trong đêm gây quỹ Hoa Tình Thương tại Toronto đêm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply