Tâm Sự Chúng Mình / Chế Linh, Thanh Tuyền (Dĩa Hát Continental 043 – Pre 1975) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHãng Dĩa Hát Continental Chương trình nghệ thuật dĩa hát do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trình bày. Tổng phát hành 167 Thương Xá Nguyễn Huệ – Sài Gòn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply