NHẠC LÍNH HẢI NGOẠI – DANH CA TRƯỜNG VŨ – LK LÍNH XA NHÀ, GIÃ TỪ VŨ KHÍ NGHE LÀ KHÓC – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNHẠC LÍNH HẢI NGOẠI – DANH CA TRƯỜNG VŨ – LK LÍNH XA NHÀ, GIÃ TỪ VŨ KHÍ NGHE LÀ KHÓC. Trường Vũ, tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh ngày …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Dong Phamvan December 20, 2018 Reply
  2. Khùi Nguyễn December 20, 2018 Reply
  3. Manh Doan December 20, 2018 Reply
  4. Lien Nguyen December 20, 2018 Reply

Leave a Reply