Băng Nhạc Chế Linh 3 – Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBăng nhạc Chế Linh số 3 được thu âm trước năm 1975.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Hanh Trang December 20, 2018 Reply
  2. Hang Mai Thanh December 20, 2018 Reply
  3. tai phongphu December 20, 2018 Reply

Leave a Reply