Trong Gió Có Đám Mây Làm Từ Mưa – Mạnh Đình Vi [风中有朵雨做的云 – 孟庭苇] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhiên Dịch Việt Ngữ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. 夢299wc雲兒 December 19, 2018 Reply
  2. Trần Giun December 19, 2018 Reply
  3. Nguyễn PG December 19, 2018 Reply

Leave a Reply