Tiễn Một Người Đi – Đan Nguyên, Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát: Tiễn Một Người Đi – Đan Nguyên, Hà Thanh Xuân Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều…lắm. Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

27 Comments

 1. Ben Toi December 19, 2018 Reply
 2. nhan nguyen December 19, 2018 Reply
 3. nhan nguyen December 19, 2018 Reply
 4. an nguyễn December 19, 2018 Reply
 5. an nguyễn December 19, 2018 Reply
 6. Do Thi Lien December 19, 2018 Reply
 7. Tung Nguyen December 19, 2018 Reply
 8. Tuấn Hồ December 19, 2018 Reply
 9. Channel Game December 19, 2018 Reply
 10. California pham December 19, 2018 Reply
 11. Tuyen Mai December 19, 2018 Reply
 12. hanh phan December 19, 2018 Reply
 13. hanh phan December 19, 2018 Reply
 14. bạn hữu đường xa December 19, 2018 Reply
 15. cha anhs December 19, 2018 Reply
 16. Anh tuấn Hoang December 19, 2018 Reply
 17. Lê Trung Hiếu December 19, 2018 Reply
 18. Khang Nguyen December 19, 2018 Reply
 19. Dong Tien Nguyen December 19, 2018 Reply
 20. Norman Tran December 19, 2018 Reply
 21. Nghia Le December 19, 2018 Reply
 22. VanVinh Huỳnh December 19, 2018 Reply
 23. Bá Nguyễn Xuân December 19, 2018 Reply
 24. hoang nhan December 19, 2018 Reply
 25. vietson doan December 19, 2018 Reply
 26. Ý Trần December 19, 2018 Reply
 27. Quang Ho December 19, 2018 Reply

Leave a Reply