Y Phụng & MC Minh Trí – Con đường xưa em đi & Đừng nói xa nhau – Nhạc Vàng Tuyển ChọnY Phụng & MC Minh Trí – Con đường xưa em đi & Đừng nói xa nhau The Liberty Band JLN Foto Vu Lan show 2018 Chùa Linh Sơn, Canada SBTN Asia …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply