NIỀM TỰ HÀO THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ GỐC VIỆT TRONG NGÀY QUỐC KHÁNH HOA KỲ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNIỀM TỰ HÀO THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ GỐC VIỆT TRONG NGÀY QUỐC KHÁNH HOA KỲ Diễn Hành Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ với TNS Dean Trần tại thành …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. Hằng Nguyễn December 18, 2018 Reply
 2. T.T. Le December 18, 2018 Reply
 3. trung le December 18, 2018 Reply
 4. Nam Dao December 18, 2018 Reply
 5. Nam Dao December 18, 2018 Reply
 6. thọ le minh December 18, 2018 Reply
 7. Hạnh Phương December 18, 2018 Reply
 8. Thuxuan Vo December 18, 2018 Reply
 9. Peaceful Life December 18, 2018 Reply
 10. Dr. Love December 18, 2018 Reply
 11. vietmanhduong December 18, 2018 Reply
 12. Sang Viet December 18, 2018 Reply
 13. Tony Tran December 18, 2018 Reply
 14. Hoang Nguyen December 18, 2018 Reply
 15. Binh Chieu December 18, 2018 Reply
 16. Phuong Thuy December 18, 2018 Reply

Leave a Reply