Duy Khánh – Gió Về Miền Xuôi – Thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác : Thiên Hà & Anh Việt Thu.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Du Ha nhan December 18, 2018 Reply
 2. Quang LUU December 18, 2018 Reply
 3. hongvu vuong December 18, 2018 Reply
 4. Vanty Lua December 18, 2018 Reply
 5. Cuong Nguyen December 18, 2018 Reply
 6. hongvu vuong December 18, 2018 Reply
 7. Vang Nguyễn December 18, 2018 Reply
 8. Hồng Phước December 18, 2018 Reply
 9. Trúc Hoàng December 18, 2018 Reply
 10. Dang Minh Doan December 18, 2018 Reply
 11. Linh nhi kute December 18, 2018 Reply
 12. Minh Phan December 18, 2018 Reply
 13. Nguyen Phuc December 18, 2018 Reply
 14. Thao Dang December 18, 2018 Reply
 15. Thanhtuan Nguyen December 18, 2018 Reply
 16. ha Hương Tran December 18, 2018 Reply
 17. Ngo Dang Quang ngo dang December 18, 2018 Reply
 18. Ryan Le December 18, 2018 Reply
 19. Nguyên Tâm December 18, 2018 Reply
 20. Chin Nguyễn Văn December 18, 2018 Reply
 21. Quyen Ha December 18, 2018 Reply
 22. dienduong ngoc December 18, 2018 Reply

Leave a Reply