Nhạc Trữ Tình NGHE XONG RỤNG RÚN – Quang Lê Vol 1 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Áo đẹp nàng dâu 2. Bến đò chiều mưa 3. Biển mặn 4. Đừng nhắc chuyện lòng 5. Em hãy về đi 6. Kẻ ở miền xa 7. Mất nhau rồi 8. Mèo hoang 9. Ngày sau…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply