Cám Ơn – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCám Ơn – Duy Khánh Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò Này là bánh chưng, Mẹ già tự tay gói gửi cho con Này là áo len, bao nhiêu đêm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Nhật Nhật December 17, 2018 Reply
 2. Lưuhju Nguyễn Thi December 17, 2018 Reply
 3. Tung Dao Thanh December 17, 2018 Reply
 4. Hằng Nguyễn December 17, 2018 Reply
 5. MAI TRAN December 17, 2018 Reply
 6. Dâu tây December 17, 2018 Reply
 7. Trung Nghia Nguyen December 17, 2018 Reply
 8. Boku FanAniVsub December 17, 2018 Reply
 9. Trường Nguyễn December 17, 2018 Reply
 10. Quyền Rieu December 17, 2018 Reply
 11. Ha Nguyen December 17, 2018 Reply
 12. bich pham December 17, 2018 Reply
 13. Anh Nguyen December 17, 2018 Reply
 14. Anh Nguyen December 17, 2018 Reply
 15. Anh Nguyen December 17, 2018 Reply
 16. Thập La Háng December 17, 2018 Reply
 17. Thạch khắc Anh December 17, 2018 Reply
 18. Nhu Tuyet December 17, 2018 Reply
 19. Trung Nghia Nguyen December 17, 2018 Reply
 20. Tiệp Nguyễn December 17, 2018 Reply

Leave a Reply