Tố My “hết hồn” khi được Đan Nguyên HÔN khi cùng hát song ca – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐăng ký theo dõi kênh Tố My nhé: goo.gl/5sQLUK Fanpage Tố My : https://facebook.com/TOMYBOLERO/ #tomy #dannguyen #live.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

47 Comments

 1. Shinzo AB December 16, 2018 Reply
 2. Thanh Tuan December 16, 2018 Reply
 3. Nguyen Nila December 16, 2018 Reply
 4. Ioi Ioi December 16, 2018 Reply
 5. Dan Khanh December 16, 2018 Reply
 6. Lịa Nguyễn Thi December 16, 2018 Reply
 7. Tương Trần December 16, 2018 Reply
 8. Binhphone Binh December 16, 2018 Reply
 9. An Truong December 16, 2018 Reply
 10. Qui Nguyen December 16, 2018 Reply
 11. Son Nguyen December 16, 2018 Reply
 12. Soài ngọt December 16, 2018 Reply
 13. Phan N&Y Bình December 16, 2018 Reply
 14. lananh huynh December 16, 2018 Reply
 15. Ha ha December 16, 2018 Reply
 16. Quyen Bao December 16, 2018 Reply
 17. Hoasoan86 December 16, 2018 Reply
 18. but thep December 16, 2018 Reply
 19. Thuan Lai December 16, 2018 Reply
 20. nguyen huh December 16, 2018 Reply
 21. Ngọc Kim December 16, 2018 Reply
 22. Hien Nguyen December 16, 2018 Reply
 23. Hien Nguyen December 16, 2018 Reply
 24. Van Thanh Em Ha December 16, 2018 Reply
 25. Dum Tran van December 16, 2018 Reply
 26. Dum Tran van December 16, 2018 Reply
 27. Bill Dec December 16, 2018 Reply
 28. Vinh Đỗ Hữu December 16, 2018 Reply
 29. Khôi Nguyên December 16, 2018 Reply
 30. Diem Nguyen December 16, 2018 Reply
 31. Nguyet Vu December 16, 2018 Reply
 32. Trung Ngo December 16, 2018 Reply
 33. kim hang December 16, 2018 Reply
 34. John Tran December 16, 2018 Reply
 35. Hong Men Nguyen December 16, 2018 Reply
 36. Hà Huy Hoàng December 16, 2018 Reply
 37. An Nguyen Ngoc December 16, 2018 Reply
 38. Jordan Smith December 16, 2018 Reply
 39. Vunguyenphong Nguyen December 16, 2018 Reply
 40. gil pham na December 16, 2018 Reply
 41. Thoan Chi December 16, 2018 Reply
 42. Tam Khue December 16, 2018 Reply
 43. Huongw Vox December 16, 2018 Reply
 44. uyen Bao December 16, 2018 Reply
 45. di động thế giới December 16, 2018 Reply
 46. Bien Nguyen December 16, 2018 Reply

Leave a Reply