KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ANH,Thanh Tuyền, thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKHONG BAO GIO QUEN ANH, sang tac: Hoang Trang .ca si :Thanh Tuyen,thu am : SaiGon VNCH . Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. Dalevan Nguyen December 16, 2018 Reply
 2. de ngo December 16, 2018 Reply
 3. HUY HOÀNG ĐẶNG December 16, 2018 Reply
 4. văn thắm phạm December 16, 2018 Reply
 5. Hung nguyenvan December 16, 2018 Reply
 6. Hường Lại Thị Thu December 16, 2018 Reply
 7. Giang Nguyen December 16, 2018 Reply
 8. tai phongphu December 16, 2018 Reply
 9. Nga Trần December 16, 2018 Reply
 10. tuấn mobile December 16, 2018 Reply
 11. Như Quỳnh December 16, 2018 Reply
 12. Trong ly December 16, 2018 Reply
 13. vinh le December 16, 2018 Reply
 14. xuan dung Nguyen December 16, 2018 Reply
 15. California pham December 16, 2018 Reply
 16. Trường Hoàng Xuân December 16, 2018 Reply
 17. 張慶瓊 December 16, 2018 Reply
 18. Cỗ Kiếm Hồn December 16, 2018 Reply
 19. Hằng Lâm December 16, 2018 Reply
 20. Mimosa Li December 16, 2018 Reply
 21. Loc Huu December 16, 2018 Reply
 22. thuong pham December 16, 2018 Reply
 23. Thuyen Dokhac December 16, 2018 Reply
 24. Tú Phan December 16, 2018 Reply
 25. Ngọc Nguyễn December 16, 2018 Reply
 26. DUY CHINH Ta December 16, 2018 Reply
 27. shuxing li December 16, 2018 Reply
 28. Nie H Kết December 16, 2018 Reply
 29. Cong do Do December 16, 2018 Reply
 30. Trung Thực Hoàng December 16, 2018 Reply
 31. Yen Nguyen December 16, 2018 Reply
 32. Anh Trần December 16, 2018 Reply
 33. Lịch Nguyễn December 16, 2018 Reply
 34. Minh To December 16, 2018 Reply
 35. Phạm Trung Nghĩa December 16, 2018 Reply
 36. Đức Trần December 16, 2018 Reply
 37. Hạnh Chéc December 16, 2018 Reply
 38. huong tran December 16, 2018 Reply
 39. Kimchi Nguyen December 16, 2018 Reply
 40. Tan Le December 16, 2018 Reply
 41. Hoang van Hao December 16, 2018 Reply
 42. J Rod December 16, 2018 Reply

Leave a Reply