«ASIA GOLDEN 4» Lúa Mùa Duyên Thắm – Đặng Thế Luân, Trúc Mi {AG4 – Khúc Nhạc Tình Quê} – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBUY ON VIMEO : http://www.vimeo.com/ondemand/asiagolden4 BUY ON YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=VRvAj4OaOBI ORDER ONLINE …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. LO LO December 16, 2018 Reply
 2. Thuong Lam December 16, 2018 Reply
 3. DangQuang Tran December 16, 2018 Reply
 4. Thi Mau Nguyen December 16, 2018 Reply
 5. 00chiaseall 00 December 16, 2018 Reply
 6. little sniper December 16, 2018 Reply
 7. văn hồng cao December 16, 2018 Reply
 8. Ella Dang December 16, 2018 Reply
 9. Dat Cao December 16, 2018 Reply
 10. Xen December 16, 2018 Reply
 11. Quang Do Minh December 16, 2018 Reply
 12. diane tran December 16, 2018 Reply
 13. Hoan Hoan December 16, 2018 Reply
 14. Lien Nguyen December 16, 2018 Reply
 15. Lien Nguyen December 16, 2018 Reply
 16. thangvoduyen December 16, 2018 Reply
 17. click2teen December 16, 2018 Reply
 18. Canh Phan December 16, 2018 Reply
 19. Tuyen Ngo December 16, 2018 Reply
 20. cuminhlam Cuminhlam December 16, 2018 Reply
 21. Viet tran huy December 16, 2018 Reply
 22. Chung Ngocyen December 16, 2018 Reply

Leave a Reply