Bông cỏ may – Trình bày: Chế Linh – Sáng tác: Trúc Phương – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBolero Tình Ca Vàng ♫ Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCJAvgWOhd4uvHVKYqf-zOhw ♫ Facebook: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. vuong le December 15, 2018 Reply
  2. dragon boyvn December 15, 2018 Reply
  3. Nancy Momoland December 15, 2018 Reply
  4. Trieu Nguyen December 15, 2018 Reply
  5. Sang Nguyên Kim December 15, 2018 Reply
  6. minh minh December 15, 2018 Reply
  7. mèo rigia December 15, 2018 Reply

Leave a Reply