Gặp Nhau Làm Ngơ – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước, người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Tin nóng CHANNEL December 14, 2018 Reply
 2. Hoa Dã Quỳ December 14, 2018 Reply
 3. Lights Northern December 14, 2018 Reply
 4. thu Phạm December 14, 2018 Reply
 5. Ngan Nguyễn December 14, 2018 Reply
 6. Kiet Dinh December 14, 2018 Reply
 7. Nguyễn Đình Tâm December 14, 2018 Reply
 8. Fg Ff December 14, 2018 Reply
 9. Usopp December 14, 2018 Reply
 10. tri kỷ December 14, 2018 Reply
 11. Toan Le Dinh December 14, 2018 Reply
 12. Đức Chính December 14, 2018 Reply
 13. Thanh Dong Phan December 14, 2018 Reply
 14. Bich Thuy Nguyen December 14, 2018 Reply
 15. Thuy Hoang Thi December 14, 2018 Reply
 16. Thuy Hoang Thi December 14, 2018 Reply
 17. Trunh Hoàng December 14, 2018 Reply
 18. ngọc lan đổ thị December 14, 2018 Reply
 19. Trương Hương December 14, 2018 Reply
 20. trung trinh December 14, 2018 Reply
 21. Lê Phi Long December 14, 2018 Reply

Leave a Reply