Chút kỷ niệm buồn – Mạnh Đình – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChút kỷ niệm buồn, trình bày ca sĩ Mạnh Đình. Lồng nhạc phim King Kong Skull Island 2017 (King Kong đảo đầu lâu) với những cảnh quay cực đẹp tại Việt…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Tuấn Kiệt Nguyễn December 14, 2018 Reply

Leave a Reply