Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm Tuyển Chọn ( Phần 1 ) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMục Luc : 00:01 Tâm Sự Người Lính Trẻ 05:21 Trộm Nhìn Nhau 10:03 Con Đường Mang Tên Em 15:41 Người Ngoài Phố 19:59 Ngày Sau Sẽ Ra Sao 26:12 .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply