CHẾ LINH – Hồi Tưởng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHồi tưởng Tác giả : Dạ Ly Vũ Trình bày : Chế Linh Đêm trắng đêm Chong đèn tôi viết Những chuyện xưa bọn mình Ngày anh với tôi Như hình với bóng Kết…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Hà Phan December 13, 2018 Reply
 2. Tuyen Tran December 13, 2018 Reply
 3. Bolero Saigon December 13, 2018 Reply
 4. Thi700h Ngj700h December 13, 2018 Reply
 5. Tham Vo Thuyet December 13, 2018 Reply
 6. Trang Vũ December 13, 2018 Reply
 7. Ngoc Kieu Nguyen December 13, 2018 Reply
 8. hieu nguyen December 13, 2018 Reply
 9. Vương Công December 13, 2018 Reply
 10. Huy Mai December 13, 2018 Reply
 11. nguyen phuong December 13, 2018 Reply
 12. hitechhome viet December 13, 2018 Reply
 13. Minh Vũ December 13, 2018 Reply
 14. Kiều Mi Cam December 13, 2018 Reply
 15. Nguyen Vu December 13, 2018 Reply
 16. franco clivio December 13, 2018 Reply
 17. Theo Phan December 13, 2018 Reply
 18. Copper Nguyễn December 13, 2018 Reply

Leave a Reply