Beat – Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương – Mạnh Đình Y Phụng – Nhạc Vàng Tuyển ChọnEm hậu phương còn anh nơi tiền tuyến chúng ta cách xa rồi nhưng tình đâu có chia phôi Mình gọi tên nhau nhớ nhau trong mộng thôi tha thiết yêu nhau mà vui.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply