Bài Cuối Cho Người Tình – Thế Sơn (live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBÀI CUỐI CHO NGƯỜI TÌNH ( Nguyễn Vũ ) Trình bày: Thế Sơn. Dương cầm: Trúc Sinh. Tây ban cầm: Lê Ngọc.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Dịu Nguyễn December 13, 2018 Reply

Leave a Reply