Trặng rụng xuống cầu – Trường Vũ – Nhu Quỳnh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrặng rụng xuống cầu – Trường Vũ – Nhu Quỳnh . Chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ Lời bài bát: Trăng Rụng Xuống Cầu Hoàng Thi Thơ Đêm nay bao con thuyền…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply