Sầu tím thiệp hồng – Phi Nhung & Mạnh Quỳnh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐêm chung kết xếp hạng solo cùng Bolero.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

32 Comments

 1. Hnug90 Jo December 12, 2018 Reply
 2. huy cuong December 12, 2018 Reply
 3. mai giang December 12, 2018 Reply
 4. thanhlam2005 xd December 12, 2018 Reply
 5. Huệ Nguyễn December 12, 2018 Reply
 6. Lâm Đoàn December 12, 2018 Reply
 7. An Yien December 12, 2018 Reply
 8. An Yien December 12, 2018 Reply
 9. Đình Thể Lê December 12, 2018 Reply
 10. Kim Ngan Tran December 12, 2018 Reply
 11. Liên Lê December 12, 2018 Reply
 12. Nguyet Tran December 12, 2018 Reply
 13. thoa trần kim December 12, 2018 Reply
 14. Van Le December 12, 2018 Reply
 15. Hảo Đỗ December 12, 2018 Reply
 16. Hoc Nguyen December 12, 2018 Reply
 17. Tien Nguyen December 12, 2018 Reply
 18. Tú Hảo December 12, 2018 Reply
 19. ngô thị bích lê December 12, 2018 Reply
 20. Vs Sv December 12, 2018 Reply
 21. Thanh Huynh December 12, 2018 Reply
 22. Phụng Nguyễn December 12, 2018 Reply
 23. DE December 12, 2018 Reply
 24. fan BQ Thành December 12, 2018 Reply
 25. Giang Đông December 12, 2018 Reply
 26. thaibinh nguyen December 12, 2018 Reply
 27. Van Le December 12, 2018 Reply
 28. Thao Ha December 12, 2018 Reply
 29. Hà Trần December 12, 2018 Reply
 30. Vs Sv December 12, 2018 Reply
 31. Vs Sv December 12, 2018 Reply
 32. Thoa Phạm December 12, 2018 Reply

Leave a Reply