Áo trắng đến trường 31 – Trần Lệ Quyên (An Giang) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSinh viên năm 2 khoa GD – CT, ĐH An Giang. Cha mẹ Quyên sống bằng nghề làm mướn, sinh mỗi mình Quyên nên quyết tâm cho Quyên ăn học đến nơi đến …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply